با خدمات ما آشنا شوید

نکاتی که از شروع تا اتمام پروژه باید بدانید

بازدید و مشاوره قبل از شروع به کار

ابتدا کارشناس ما به منزل شما آمده و پس از متر کردن دقیق آن نظر خود را به منیجر شرکت منتقل کرده و او پس از برآورد ، قیمت را به مشتری منتقل کرده و پس از قبول کردن مشتری کار توسط نصاب کمپانی آغاز میشود و بستگی به شرایط کار و در چند مرحله مبلغ از مشتری دریافت میگردد..

جمع آوری کفپوش های قدیمی و زیرسازی

قبل از نصب ، ابتدا باید کف پوش های قبلی کاملا کنده و زیر آنها کاملا هموار ، جارو زده و آماده نصب گردد .

آغاز نصب کفپوش ها

در آغاز نصب نسبت به درخواست مشتری در شیوه چیدن لمینیت یا واینال ها چیدمان را شروع و به ترتیب جلو می رویم .

اتمام کار 

در مرحله آخر باید تمامی ابزار از محل کار خارج شود و کفپوش های جدید را جارو و تمیز به مشتری عزیزمان تحویل می دهیم .

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید